ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ  
Education template  
Κεντρικό Μενού
ΑΡΧΙΚΗ
Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
 
Ο Εκπαιδευτικός
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ

 

 
Χρήσιμα έγγραφα για τον εκπαιδευτικό

ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΔΗΛΩΣΗ  (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ

ΜΟΝΙΜΟΙ  ΕΚΠ/ΚΟΙ

  Δήλωση  Μετάθεσης  εντός    ΠΥΣΠΕ
  Δήλωση  Μετάθεσης  εντός    ΠΥΣΠΕ   εκπ/κών  ΣΜΕΑ
  Αίτηση  Απόσπασης  εντός  ΠΥΣΠΕ
  Συμπληρωματική Αίτηση  Απόσπασης  εντός  ΠΥΣΠΕ
  Αίτηση  Απόσπασης  εντός  ΠΥΣΠΕ  εκπ/κών  ΣΜΕΑ

 

ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ   ΜΟΝΙΜΟΙ   ΕΚΠ/ΚΟΙ
  Δήλωση   Οριστικής  Τοποθέτησης  μετά  από  Υπεραριθμία
  Για  τους μόνιμους  εκπ/κούς  που  κρίνονται  οργανικά  υπεράριθμοι.
  Αίτηση  Απόσπασης  μετά  από  Υπεραριθμία
  Για  τους μόνιμους  εκπ/κούς  που  κρίνονται  λειτουργικά  υπεράριθμοι.

ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΙ  ΕΚΠ/ΚΟΙ

  Δήλωση  Προσωρινής Τοποθέτησης Νεοδιόριστων  Εκπ/κών
  Συμπληρωματική   Δήλωση  Προσωρινής Τοποθέτησης Νεοδιόριστων
  Αίτηση  Απόσπασης  Εντός  ΠΥΣΠΕ - Νεοδιόριστων

ΕΚΠ/ΚΟΙ  

  Δήλωση  Οριστικής Τοποθέτησης   (Οργανικά-πρώτη  φάση)
  Για τους  εκπ/κούς που  είναι  οργανικά στη  διάθεση  και  τους μετατιθέμενους από  άλλο ΠΥΣΠΕ και  πρέπει  να  αποκτήσουν  οργανική  θέση  σε  σχολικές  μονάδες  του  νομού.
  Συμπληρωματική Δήλωση  Οριστικής Τοποθέτησης  (Οργανικά-δεύτερη  φάση)
  Για τους  εκπ/κούς που  είναι  οργανικά στη  διάθεση  και  τους μετατιθέμενους από  άλλο ΠΥΣΠΕ  και δεν  κατέλαβαν  οργανική  θέση  κατά  την πρώτη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ, θα  πρέπει  να  υποβάλλουν  αυτήν  τη  συμπληρωματική  δήλωση  στα  εναπομείναντα  οργανικά κενά (εφόσον  υπάρχουν) μέσα  σε  πέντε  (5) εργάσιμες  ημέρες.
  Δήλωση Προσωρινής Τοποθέτησης
  Μετά  την ολοκλήρωση της  διαδικασίας  των  οργανικών  τοποθετήσεων   (και  οι  δύο  φάσεις),  οι εκπ/κοί   που  έμειναν οργανικά στη  διάθεση  και  οι  αποσπασμένοι  που  ήρθαν  από  άλλο ΠΥΣΠΕ  θα  πρέπει  να  υποβάλουν  αυτή  τη  δήλωση  για  να  τοποθετηθούν  σε  λειτουργικά  κενά  για  το  επόμενο  διδακτικό  έτος (από  1  Σεπτεμβρίου έως  21  Ιουνίου)  σε  ημερομηνίες  που  θα  ορίζει  το  ΠΥΣΠΕ  Ν. Ευβοίας.
  ΟΧΙ.  Δεν  υποβάλλουν   Δήλωση Προσωρινής Τοποθέτησης όσοι  εκπ/κοί  έμειναν  οργανικά στη  διάθεση  και  πήραν  απόσπαση  για  άλλο  ΠΥΣΠΕ (σε σχολικές  μονάδες).
  ΝΑΙ. Υποβάλλουν   Δήλωση Προσωρινής Τοποθέτησης όσοι  εκπ/κοί  έμειναν  οργανικά στη  διάθεση  και  πήραν  απόσπαση  για  άλλο  ΠΥΣΠΕ (σε  γραφεία  εκπ/σης με  Υπουργική Απόφαση).

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

  Δήλωση Προσωρινής Τοποθέτησης Αναπληρωτών
  Αίτηση  Απόσπασης  Εντός  ΠΥΣΠΕ - Αναπληρωτών

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ

  Δήλωση  ωρομίσθιου  εκπ/κού  (Ολοήμερο  Σχολείο - Μέχρι  12  ώρες)
  Δήλωση  ωρομίσθιου  εκπ/κού  (Πρωινή Ζώνη)
  Υπεύθυνη δήλωση ωρομίσθιου εκπαιδευτικού
 
 
| | | |